Header

Измервателна техника от Стемац Електрон

 

 

Предмета на дейност на фирмата е разработване, изработка и внедряване на цялостни решения за измерване.

 

Ние ви предлагаме комплексна услуга, включваща решения на следните проблеми:

* Съдействие при изработването на цялостна концепция за осъществяване на измерването;

* Съдействие при избор и закупуване на сензор, отговарящ най-добре на вашите нужди и изисквания;

* Разработване на електронен модул, осигуряващ правилната работа на сензора;

* Разработване на интерфейс за връзка с персонален компютър / лаптоп;

* Разработване на програмно осигуряване /software/, съобразено с вашите желания;

 

***

 

През годините сме разработвали измервателна апаратура в следните сфери:

* медицина - неврология, ортопедия, рехабилитация;

* наука - невробиология, психология, физикохимия, фармакология;

* транспорт - жп транспорт, електротранспорт;

* спорт - оценка на спортни умения;

* индустрия - измервания и контрол в производствения процес