Header

Измерване на време

измерване на време


Компютърно базирани и независими измерители на време. Честотомери. Възможност за стартиране и спиране на измерването от няколко независими сигнала или събития. Широк диапазон на измерване. Висока точност. Възможност за комбиниране с произволен брой и/или вид от останалите измерители.

 

 

Измерване на температура

измерване на температура


Компютърно базирани и независими измерители на температура. Измерване на температура в множество точки. Дистанционно и контактно измерване на температура. Диапазон на измерване: от -50°C до +1300°C. Възможност за комбиниране с произволен брой и/или вид от останалите измерители.

 

 

Измерване на сила

измерване на сила


Комппютърно базирани и независими силомери. Измерване на сили на опън и на натиск. Измерване на множество сили. Диапазон на измерване: от 1 грам до стотици тонове. Възможност за комбиниране с произволен брой и/или вид от останалите измерители.

 

 

Измерване на налягане

измерване на налягане


Компютърно базирани и независими измерители на налягане. Измерване на налягане на газове и течности в множество точки. Широк диапазон на измерване. Възможност за комбиниране с произволен брой и/или вид от останалите измерители.

 

 

Измерване на разстояние

измерване на разстояние


Компютърно базирани и независими измерители на абсолютно разстояние между две точки. Реализирани са на база на различни типове датчици според измерваното разстояние, необходимата точност и типа обект, до който се мери разстоянието. Възможност за комбиниране с произволен брой и/или вид от останалите измерители.

 

Измерване на линейно преместване / позиция

измерване на позиция


Компютърно базирани и независими измерители на линейно преместване / позиция. Точността на измерване не зависи от диапазона на преместването. Възможност за комбиниране с произволен брой и/или вид от останалите измерители.

 

 

Измерване на ротационно движение

измерване на завъртане


Компютърно базирани и независими измерители на завъртане. Диапазон на измерване от 1 ъглова минута до хиляди оборота. Точността не зависи от диапазона на измерването. Възможност за комбиниране с произволен брой и/или вид от останалите измерители.

 

 

Измерване на наклон

измерване на наклон


 

Компютърно базирани и независими измерители на наклон. Измерване на наклон спрямо хоризонталната и вертикална ос. Възможност за комбиниране с произволен брой и/или вид от останалите измерители.

 

 

Компютъризация на стари измерители

компютъризация

Разработването на този клон от дейността ни се наложи от многобройните запитвания на нашите клиенти за такъв тип продукти. Оказа се, че все още има значителен брой стари измервателни уреди, в повечето случаи монтирани в работещи машини, които измерват достатъчно точно и надеждно дадената величина. Проблема при тези измерители е неудобството при отчитането на измерената стойност. Най-често това става по стрелкови уред. Другото неудобство е невъзможността за записване на динамика на изменение на величината.

Компютъризирането на този тип измервателни устройства има няколко предимства, а именно:

* Не се налага промяна на измерващата част. Това означава, че Вашият измерващ елемент /сензор/ си остава същия. Може да бъде запазена и старата индикаторна система, което позволява вие да продължите работа както сте свикнали до момента на компютъризацията.

* На мястото на старата индикаторна система, или успоредно на нея се поставя нова индикация. Това може да бъде LCD дисплей, LED дисплей, светлинни полета и т.н.

* Към съществуващият измерител може да бъде свързан персонален компютър или лаптоп със съответното програмно осигуряване. По този начин може да бъде записвана измерваната величина, както и нейната промяна във времето. Компютърът може да управлява различни процеси, които са свързани със състоянието на измерваната величина. Всички данни могат да бъдат записани и/или разпечатани на принтер.